A projekt / Megvalósítás

           

„Magyarmecske és Térsége Ivóvízminőség-javító Programja”

Pályázati azonosító: KEOP - 1.3.0/09-11-2013-0041

Megvalósítási időszak: 2013.04.01. – 2015.05.31.

Kedvezményezett: Magyarmecske, Magyartelek, Kisasszonyfa, Gilvánfa Községek Ivóvízminőség-javító Társulása (7954 Magyarmecske, Petőfi u. 91.)

Elnök: Balogh Imre

A megvalósítás nettó költsége: 152 096 750 Ft

Támogatás mértéke: 90 %

A megvalósításra megítélt támogatás összege: 135 087 075 Ft

Közreműködő Szervezet: Nemzeti Feljesztési Minisztérium


Magyarmecskén a nyers vízben és a szolgáltatott vízben is határértéket meghaladó az arzén, a vas, a mangán és a metántartalom.

Műszaki megoldás:
Szükséges a meglévő kút felújítása, valamint egy új tartalékkút létesítése is, melyek már a vízadó réteg alsóbb szakaszából nyerik a vizet. Az e mélységből nyert nyers vízben ugyan az arzén továbbra is megtalálható, ám a mennyisége nem éri el a megengedett határértéket. Tervezett egy új, komplex vízkezelő berendezés üzembe helyezése, amely megoldja a kútvíz arzén, vas, mangán- és metántartalmának eltávolítását, valamint új kezelőépület kialakítása is.

Utolsó frissítés: 2015-05-04